013-455 87 90 tilburg.pvt@kpnmail.nl

De aanleg van een Jeu de Boulesbaan (Petanquebaan)

Jeu de boules is de benaming voor diverse spelen die met metalen ballen worden gespeeld, zoals petanque. De laatste jaren is jeu de boules toegenomen in populariteit en er worden dan ook steeds meer nieuwe jeu de boulesbanen aangelegd in Nederland (en zeker ook België). Voor de aanleg van een jeu de boulesbaan is altijd grind of split nodig. Vandaar deze uitleg met tips waarmee het aanleggen van een (goede!) jeu de boulesbaan een stuk makkelijker wordt!

De onderlaag
De aanleg van een goede, waterdoorlatende jeu de boulesbaan begint met de juiste ondergrond. Deze moet goed drainerend zijn, maar ook stabiel genoeg. Qua materiaal wordt soms gebroken puin gebruikt, maar o.a. bij slecht waterdoorlatende ondergronden is een iets grover materiaal gewenst, zoals lavakorrel, drainagezand of een ander materiaal in formaat tussen ± 4-40.

De halfverhardingslaag

Voor de halfverhardingslaag wordt meestal Dolomiet / Gravier d’Or gebruikt, vanwege de mooie kleur, verdichtende eigenschap en juiste formaat. Meestal is dit 0/5, maar ook 0/15 is een optie. De laagdikte hangt af van wens en ondergrond, maar is meestal tussen de 5-15cm. Deze wordt na aanbrengen met een wals en/of trilplaat bewerkt.

De toplaag / afstrooilaag

De aanleg van de toplaag van de jeu de boulesbaan kan in principe met ieder gewenste (fijne) grind of split gebeuren (wel iets onder afschot leggen). Qua formaat kunt U denken aan 2/5, 5/8 o.i.d. (Bijv. Castle grind 5/8). De laagdikte is meestal maar zo’n 1cm. Het wordt dan ook niet voor niets een afstrooilaag genoemd, het dient enkel om een licht onregelmatige toplaag te creëren, wat ten goede komt aan het spel.

Veel speelplezier gewenst!

Hierboven ziet U allereerst het verspreiden van de Dolomiet 0/5 als halfverhardingslaag en het afwalsen hiervan.

 

Hier ziet U het aftrillen van de halfverhardingslaag en de aangelegde Jeu de boulesbaan (met als afstrooilaag Castle grind 5/8). 

Sextetten 2022
2021 Beplanting