013-455 87 90 tilburg.pvt@kpnmail.nl
Sextetten 2022

Wat is Jeu de Boules of de spelsoort Pétanque.

Jeu de Boules is een verzamelnaam voor een aan elkaar verwante balspelen, gebaseerd op behendigheid en kracht, terwijl ook in de Middeleeuwen spelen die nu onder Jeu de Boules vallen populair waren. Later is de belangstelling voor deze spelen enigszins afgenomen maar in deze eeuw neemt het aantal Jeu de Boules spelers weer snel toe. Wat het beoefenen van deze sport betreft, loopt Frankrijk duidelijk voorop. Daarbij gaat het vooral om Jeu Provençal, Jeu Lyonaise en Pétanque. Het is dit Pétanque dat in Nederland vaak met de verzamelnaam Jeu de Boules wordt aangeduid In Frankrijk is Pétanque, na voetbal en wielrennen de derde sport op de ranglijst en ook in andere landen vindt het steeds meer aanhangers. In Nederland is de Pétanque sport snel populair aan het worden – momenteel heeft de Nederlandse Jeu de Boules Bond meer dan 17.000 leden. Dit wordt mede veroorzaakt door de geringe kosten die aan deze sport zijn verbonden. Naast de aanschaf van boules zijn er geen verdere kosten. Pétanque kan op de hei of op ieder willekeurig bospad worden beoefend. In deze tijd van toenemende vrije tijd en de ontwikkeling van ‘ongebondenheid’ in de sport, is Pétanque een welkome invulling van vrije uren. Een sport die je moeiteloos in contact brengt met andere mensen en die geen beperkingen kent op het gebied van leeftijd en milieu. Kortom een zeer sociaal spel voor mensen van 8 tot 80 jaar, waarbij ook gehandicapten volop mee kunnen komen. Dit wordt nog vergemakkelijkt door de mogelijkheid van een magneet aan een touwtje waardoor niet steeds gebukt hoeft te worden om de boules op te rapen. Ook door de Nederlandse hartstichtting wordt Pétanque als sport aanbevolen omdat het lichaam niet te zwaar wordt belast maar men toch lekker buiten in beweging is. Hierbij biedt Pétanque, zeker als het serieus beoefend wordt, zoveel spanning en vereist het zoveel precisie, concentratievermogen en vaardigheid, dat het ook voor jongeren een zeer aantrekkelijke sport is.

Speluitleg

Het team dat de toss heeft gewonnen, zoekt een terrein uit, maakt een cirkel met een diameter van minimaal 35 centimeter en maximaal 50 centimeter. Vanuit de werp cirkel mag een speler van dit team het kleine houten balletje (ook wel but genoemd) op een afstand van ten minste 6 meter en ten hoogste 10 meter gooien. Uit het team dat deze voorbereidingen heeft getroffen probeert een speler een boule zo dicht mogelijk bij de but te plaatsen. (De speler die de but werpt hoeft dus niet als eerste te spelen, het mag ook een medespeler zijn) Het werpen gebeurt vanuit de werp cirkel, waarbij de voeten contact met de grond moeten houden als er gespeeld wordt Verder moet de speler die een boule werpt er goed op letten, dat hij tijdens de worp binnen de cirkel blijft. Voordat de boule de grond of een andere boule heeft geraakt, mag de speler niet uit de cirkel komen. beide voeten dienen contact met de grond te houden. Nu komt de tegenpartij aan de beurt, die gaat proberen een boule dichter bij het but te werpen. Dit kan door een boule beter te plaatsen, of door een boule die op punt ligt weg te spelen, bij voorbeeld door deze boule weg te schieten.  Lukt dit niet, dan moet een nieuwe poging ondernomen worden. dit kan zo doorgaan, totdat alle boules van 1 team zijn gespeeld. In dat geval heeft het andere team 5 boules over die nog gespeeld kunnen worden en een kans maken voor een hogere score. Lukt het de tegenpartij wel een boule dichter bij de but te plaatsen, dan is het andere team weer aan de beurt. Je zou dus kunnen zeggen dat je moet spelen (behalve in het begin) wanneer het andere team op punt ligt of als het andere team geen boules meer heeft. Als alle boules van beide teams zijn gespeeld, wordt er gekeken hoeveel punten er zijn gescoord. Iedere boule die beter ligt dan de dichtst bijzijnde boule van de tegenpartij levert 1 punt op. Een winnend team kan per werp ronde minimaal 1 punt en maximaal 6 punten scoren. Het team dat de voorgaande werpronde heeft gewonnen, mag de nieuwe werpronde beginnen. Er wordt een nieuwe werpcirkel getrokkken op de plaats waar de but het laatst lag. Het team dat als eerste 13 punten bereikt is de winnaar.

 

Sextetten 2022
2021 Beplanting