013-455 87 90 tilburg.pvt@kpnmail.nl

De nieuwe lokatie in aanbouw de hal was door de aannemer van Kessel gerealiseerd. Al het andere werk als aanleg van looppaden terras en onderhoud van tuin en aankleding werd met name door de onderhoudsploeg met een aantal vrijwilligers gerealiseerd. Al voor de hal in aanbouw was werd de kantine al bruikbaar gemaakt. Met namen  het toenmalig bestuur en de realisatie commissie hadden daar hun inbreng in. Met name Piet Staps die namens de PVT de leiding had over de bouwbegeleiding van de hal heeft daarin veel werk verzet. Die op dat moment ondanks zijn medische beperkingen een geweldige prestatie heeft neergezet. De 4e lokatie van de Petanque Vereniging Tilburg werd op 14 november 2004 geopend voor de eigen leden een week later 21 november 2004 werd door het bestuur en realisatie commissie de officiele opening gedaan waar ook de genodigden vertegenwoordigd waren van de  gemeente Tilburg. In het jaar juni 2007 werd het bestuur vernieuwd. Op 22 juni 2008 werd het  25 jarig bestaan PV Tilburg  gevierd. De vereniging bestond toen uit meer dan 100 leden waarvan ongeveer 30 leden het vrijwilligerswerk deden. Het toenmalig bestuur had een feestcommissie geformeerd die er mee aan de slag ging.  Mede door de inzet en veel vrijwilligheid is ondanks dat het Nederlands voetbal op TV de finale speelden een geslaagd 25 jarig jubileum gevierd van de PV Tilburg.  Met dank aan de jubileum commissie en vele vrijwilligers.  De huidige sport locatie is  sinds  oktober  2019  ook de  locatie waar  PV Tilburg het langst is gehuisvest. De Petanque sport wordt op deze huidige locatie gehouden op een binnen accommodatie van 15 speelbanen en een buiten accommodatie 26 speelbanen.

Sextetten 2022
2021 Beplanting