013-455 87 90 tilburg.pvt@kpnmail.nl

Schumannpad

Een lid Piet Herijgers reed regelmatig op zijn fiets in Tilburg rond. Hij keek voor de PVT naar plekjes die eventueel geschikt waren voor Petanque accommodatie, en speelde dat door aan het bestuur.
Zo kwam ook het open veld aan het schumanpad in beeld voor de eventuele nieuw club accommodatie voor de Petanque Vereniging Tilburg. In dezelfde tijd werd door leden al uitgekeken naar herbruikbare barakken,
die als clubhuis gebruikt konden worden.  Door inzet van het bestuur en enkele fanatieken leden werden de nood lokalen van de Katholieke leergangen, (door de gemeente ter  beschikking gesteld) gedemonteerd en opgeslagen voor hergebruik. Door het bestuur en leden van de  Petanque Vereniging Tilburg  werd er gewerkt aan demontage (sloop) van de noodgebouwen, om die later als club gebouw te gebruiken en inrichten.  De voorzitter Frans van der Sanden bouwde hard aan de weg om de  club te laten groeien.    Er werd een bouwcontainer geplaatst en een zestal leden
(zie foto) gingen fanatiek aan de slag met de bouw van ons eerst eigen PVT clubhuis aan het schumanpad in Tilburg. Direct naar de opening was er extra investering nodig voor het bestuur PVT, men kwam toen op het idee om deelname certificaten te gaan uit te geven aan de leden.
De leden boden  zo dan  de mogelijkheid om de PVT door te laten groeien.  Een lid had de mogelijkheid te investeren en certificaten te kopen, die in een later stadium of uitbetaald of eventueel geschonken konden worden aan de vereniging. Op zaterdag 1 oktober is het dan zo ver de nieuwe behuizing aan het schumannpad achter de schans kan worden betrokken. Er is door 80 leden tellende vereniging ruim 3 maanden met man en vrouw gewerkt om deze lang gekoesterde wens in vervulling te zien gaan. De vereniging heeft het eerste lustrum gevierd in het Onderkomen van Peerke Donders, maar zag zich genoodzaakt door haar ledengroei naar een eigen home uit te zien. Het clubgebouw heeft het nodige als accommodatie om haar leden op te kunnen vangen, bovendien beschikt men over 22 wedstrijd banen zodat ook andere clubs voor vriendschappelijke wedstrijden kunnen worden uitgenodigd.
De officiele opening zal pas in maart 1989 aan de orde zijn maar belangstellenden kunnen nu al van de ruime behuizing profiteren en een kijkje komen nemen op een woensdag avond op in het weekend.
Na vele inspanningen van de leden die de werkzaamheden en de bouw zelf uitvoerden in hun vrije tijd of zelfs in hun vakantie dat op 9 april 1989 de officielle opening plaat vond. Op deze locatie was de PVT als vereniging ruim 15 jaar gehuisvest. De toenemende druk van de leden om tot een overdekte locatie te komen kwam in 2003 en 2004 tot stand Op 14 november 2004 kwam voor de PVT een eind aan de locatie aan het schumannpad, die voor een symbolische bedrag overgedragen werd aan de scouting groep Petrus Donders.
Deze overdracht vond plaats  bij de opening voor de leden in de nieuwe accommodatie aan de gershwinstraat in Tilburg.

Sextetten 2022
2021 Beplanting