013-455 87 90 tilburg.pvt@kpnmail.nl

Ontstaan bij de Katholieke Universiteit Brabant (K.U.B.).

Ontstaan vanuit recreatie petanque en  Jeu de boules spelers die met regelmaat kwamen spelen op de parkeerplaats van de K.U.B. (Katholieke Universiteit Brabant). De PVT oprichtings vergadering op 22 juni 1983 gehouden bij  Biekens eigenaar van de accommodatie  Kinkenduut aan de kalverstraat in Tilburg. Bericht van verhindering van de heren Strijbosch en Caarls.  Doelstelling van de vergadering was de oprichting en het vastleggen van de notarielle akte en samenstellen van de Statuten.  Op het eind van de vergadering stelt de heer F. van de Sanden vast dat de vereniging is opgericht den dat deze de naam Petanque Vereniging Tilburg  zal worden ingeschreven als eerste NJBB aangesloten vereniging van Tilburg. Dan volgt er een vaststelling van de jaarlijkse contributie inclusief de bijdrage aan de NJBB en de Licentie kosten. Voor 20 juni heeft zich slechts een kandidaat aangemeld voor een bestuursfunctie.  Nu wordt eerst het algemeen bestuur gekozen Frans van de Sanden als voorzitter, Toos Konings als secretaris, en de heer  Moeskops als penningmeester. De volledige publicatie daar wordt aan gewerkt. Op 27 april 1983 is aan de voorlopige leden  Frans van de Sanden een Jeu de Boules clubje  Tilburg gevormd dat nu wordt ingeschreven als PVT Tilburg. In een brief d.d. 7 juli wordt dan aangeven dat het eindelijk zo ver is. er wordt een opening toernooi gehouden op de locatie van de Kinkenduut.  De eerst volgende jaarvergadering wordt gepland op 22 februari 1984. De Jaarrekening 1983 akkoord bevonden door de heren R Geurts en Theo Heiligers. Statuten vastgesteld op 22 juni 1983 huishoudelijk reglement 22 juni 1983. Getekend  Frans van de Sanden, C. Konings, en A Moeskops. De Jeu de boules vriendenclub oefende hier regelmatig.

Sextetten 2022
2021 Beplanting