Reglement Petanque Sport ( RPS )

Petanque Spelregels

Regelement Pétanque Sport het RPS maart2017-A4 dat per 1 maart van kracht wordt.

De verschillen van het ISP reglement en het nieuwe RPS

Het nieuwe aangevuld met opmerkingen Reglementen commissie RPSPlus

Verkorte spelregels

internationaalspelreglement   (Het ISP is herschreven per 1 maart 2017 is het RPS van kracht).