Onderhoudscommissie

    Skip Geeroms  Coördinator

    Willem Klooster

   Roel Kluitmans

   Ben v. Diessen.                              

     Sjef Bertens 

Interieur verzorging

    Annie Speetjens

    Henri Holtz.

Deze commissie heeft ook nog een aantal leden die niet zijn opgenomen die komen als ze nodig zijn maar wel klusjes opknappen op basis van hun specifieke kennis of vaardigheden