013-455 87 90 tilburg.pvt@kpnmail.nl

Het Reglement voor de Petanquesport (RPS) is gewijzigd per 1 januari 2021. De wijzigingen in het RPS behelzen in veel gevallen verplaatsing van tekst of herformulering. Van de inhoudelijke wijzigingen heeft de reglementencommissie een overzicht gemaakt.

Een document met een overzicht van de wijzigingen in het RPS en de bijbehorende artikelen. Daarnaast een document met in de kleur de weergave welke delen van artikelen zijn vervallen. Het RPSPlus en het Toernooireglement Petanque (TRP) met de bijbehorende bijlagen moeten nog worden aangepast aan de hand van de wijzigingen in het RPS. Daar wordt aan gewerkt en zodra daar verdere informatie over is dan wordt het gecommuniceerd middels de NLPetanque nieuwsbrief.

Petanque Spelregels

Link naar het RPS 2021
Link naar het RPS 2021 met wijzigingen in kleur (2)
Link met alleen de Wijzigingen RPS 

Succes en leesplezier inhoud overgenomen van de NJBB website

Sextetten 2022
2021 Beplanting