013-455 87 90 tilburg.pvt@kpnmail.nl

Bestuur PV Tilburg

Henri Holtz

voorzitter

secretaris

Vacant
correspondentie
via de voorzitter

Robbert Canters

pennigmeester

Martien Rombouts

exploitatie
Jeanny van de Wouw

Ad Molenschot


wedstrijdcöordinator