013-455 87 90 tilburg.pvt@kpnmail.nl

Mini-Mix aanmelden met het voorbehoud dat op 25 januari 2022.
Dat corona maatregel vervalt, “dat alleen in clubverband mag worden gespeeld”

De Mini-Mix wedstrijden worden vanaf  9 december 2021 met de corona beperkingen als volgt gehouden. Men kan zich op donderdag aanmelden vanaf 12.30uur de Mini-Mix start om 13.00 uur.
Elke ronde wordt op tijd gespeeld bij signaal of als de tijd verstreken is wordt het verschil in punten de einduitslag. Het verschil in punten wordt de einduitslag. De lopende Mené mag worden uitgespeeld, bij gelijk spel nog een extra Mené. De wedstrijdleiding oordeelt als de teams het niet eens worden over de uitslag, de beslissing van de wedstrijdleiding is bepalend.
Aanvang 13.00 uur.

                             1e ronde  aanvang  13.00 uur      tot          14.00 uur.           Pauze tot 14.15 uur.
2e ronde  aanvang  14.15 uur      tot          15.15 uur.           Pauze tot 15.30 uur.

                             3e ronde  aanvang  15.30 uur      tot          16.30 uur.           Pauze tot 16.45 uur.
                              Prijsuitreiking om: 16.45 uur  in de laatste pauze             Sluiting om 17.00 uur.

Tevens is afgesproken dat niet leden zich via de website Miniformulier kunnen aanmelden.
Via OnTip is er een aanmeldformulier gemaakt klik op Rode tekst Minimixaanmelding om u aan te melden.
Let op het vinkje zet bij de privicy accoord anders werkt het niet, en tevens u mail adres moet invullen.

De corona check kan gebeuren bij  de wedstrijdtafel.
Wij rekenen op medewerking.